Udholdenhedsprøve - UHP

Formålet med UHP-prøven
Udholdenhedsprøven (UHP) skal bevise, at hundene er i stand til at yde en bestemt fysisk anstrengelse. På grund af hundens kropsbygning kan de krævende anstrengelser kun bestå i en løbeøvelse, om hvilken vi ved, at den stiller store krav til de indre organer, især hjerte og lunger samt bevægelsesfunktionerne. Endvidere kommer egenskaber som temperament og hårdhed også til udtryk.
At anstrengelserne overvindes, uden at hunden trættes, må anses for at være bevis for kropslig sundhed og tilstedeværelse af de ønskede egenskaber. Begge dele er nødvendige betingelser for, at hunden eventuelt kan bruges i avl.

Adgangsbetingelser
For at deltage skal hunden være fyldt 16 måneder, og den må ikke være ældre end 6 år.
Hunde, der er syge, ikke er i god form samt løbske, drægtige eller diegivende tæver, må ikke deltage.

Gennemførelse
Dommeren skal forvisse sig om, at hundene er i god form. 
UHP-prøven må kun afholdes, når udendørs-temperaturen ikke overstiger 22 grader C. Prøven afholdes på gader og veje af forskellig beskaffenhed.
Der skal på cykel tilbagelægges en strækning på 20 km med en gennemsnitshastighed på 12-15 km i timen. Dommeren og prøvelederen skal, enten på cykel eller i bil, følge hundene. 
I pauserne skal dommeren undersøge hunden for træthedstegn eller nedslidte poter. Hundene skal i pauserne have mulighed for at bevæge sig frit og tvangsløst. Hunde, der under trætheds- og poteundersøgelserne viser væsensmangler, kan udelukkes fra videre deltagelse.
Stærkt udmattede hunde samt hunde med nedslidte poter udelukkes fra videre deltagelse.
Prøvedeltagerne skal følges af en bil, der kan medtage de hunde, der ikke kan klare anstrengelserne eller er udelukket fra videre deltagelse.

Løbeøvelsen
Hunden skal løbe i line ved cyklens højre side i normalt trav. Linen skal være af en sådan længde, at hunden hele tiden har mulighed for at tilpasse sig hastigheden.
En for høj hastighed skal undgås. Det er ingen fejl, hvis hunden går frem i linen og trækker let. Derimod er det en fejl, hvis hunden bestandigt hænger bagud og skal trækkes med.

Pauser
Efter 8 km holdes en pause på 15 min., efter yderligere 7 km holdes en pause på 20 min., og efter de sidste 5 km holdes en på 15 min.

Lydighedsøvelser
Efter løbeøvelsen stiller HF, på dommerens anvisning, op med hunden på plads. Hver deltager skal herefter vise fri ved fod eller lineføring med løst hængende line. Dommeren er i øvrigt frit stillet med hensyn til, om han vil afprøve hundenes tilstand yderligere.

Bedømmelse
Der gives ikke points eller prædikater, kun bestået eller ikke bestået. Ved bestået tildeles hunden uddannelsesbetegnelsen UHP, der indføres i resultathæftet. Der kan udleveres diplom til de hunde, der har bestået.

Prøven er ikke bestået
- hvis hunden fuldstændig mangler temperament, hårdhed eller viser udmattelse ud over   det normale.
- hvis hunden ikke kan holde en gennemsnitshastighed på 12 km/t, men bruger væsentlig    mere tid.

Antal hunde pr. dommer
UHP-prøven afholdes uafhængigt af andre prøver, og en dommer må kun dømme 20 hunde til samme prøve.